Leadsgenerering B2B

Få fler B2B Leads

Vill ni ha hjälp med leadsgenerering? Kontakta oss!

Använd våra experter på Leadsgenerering B2B för att öka kundrekryteringen

Vi hjälper er att effektivisera leadsgenerering B2B och rekrytera fler kunder kostnadseffektivt

På Dataanalytics.se har vi stor erfarenhet av leadsgenerering B2B i digitala kanaler. Eftersom vi är experter på dataaanalys använder vi unika metoder enligt oss. Få företag på marknaden kan erbjuda liknande metoder i syfte att generera B2B leads effektivt. Vi har möjlighet att skräddarsy och erbjuda er till exempel en kundsegmentering. I detta fall är det primära syftet med segmenteringen  att rekrytera nya kunder. Med våra strategier för att generera leads hjälper vi ditt företag att kostnadseffektivt hitta nya kunder.

När det gäller B2B, verksamheter där företagskunder utgör större delen av affären har nyrekrytering av kunder förändrats under de senaste åren. Under många år har det funkat relativt bra att “kallringa” telefonnummer från ett register med företag och beslutsfattare. Telemarketing i syfte att rekrytera kunder och leads funkar kanske fortfarande i vissa fall. Men i takt med den digitala transformation som har skett på många marknader och i takt med att nya verktyg har utvecklats finns det numera bättre alternativ anser vi. Det finns både mindre tid till att ringa på t.ex. register, men den som tar emot samtalet har förmodligen ont om tid. Med andra ord är det svårare att sätta sig in i vad ditt företag erbjuder när det gäller produkter och tjänster än tidigare. Vi förespråkar ofta inbound marknadsföring och försäljning när vi jobbar med leads i digitala kanaler.

Leadsgenerering B2B Digitalt

Leadsgenerering B2B i digitala kanaler

I takt med att sociala medier och internet har vuxit med åren är det idag viktigt att ha en digital strategi för att generera företagskunder. Om man inte har en strategi som är  anpassad till dessa nya förutsättningar är det svårt att lyckas bättre än  konkurrenterna.

För att generera leads är det numera samma kanaler som för digital marknadsföring och försäljning som gäller. Dvs, sociala medier, sökordsmarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering (SEO) spelar en viktig roll om ni ska rekrytera kunder kostnadseffektivt.

På Dataanalytics.se kan vi hjälpa er både strategiskt och operativt med leadsgenerering i dessa kanaler.

Vi arbetar alltid datadrivet och digital analys är kärnan i vår verksamhet. Därför kan vi hjälpa er att uppnå bättre resultat inom detta område.

Våra verktyg och metoder för leadsgenerering B2B

Vi använder oss av flertalet verktyg och olika metoder för att generera leads. Primärt arbetar vi med fokus på digitala kanaler och plattformar som era potentiella kunder använder sig av. Vi arbetar även med målgrupper och segmentering av marknaden. Via en rad plattformar och medier försöker vi generera leads som så småningom leder till nya kunder.

I en del plattformar är synlighet och relevans de viktigaste faktorerna för att generera leads. När det gäller så kallad ”Inbound Marketing” handlar det väldigt mycket om att synas och med rätt budskap när tillfälle ges.

Våra metoder inom kundsegmentering och tvillinganalys gör det även möjligt att generera intresse för era tjänster och produkter via banners och video. I dessa fall använder vi olika typer av display- nätverk och videonätverk (t.ex. Youtube).

Eftersom vi alltid arbetar datadrivet och sifferorienterat kan vi erbjuda ert företag kostnadseffektiv leadsgenerering  B2B till en låg finansiell risk.

 

Så betalar du för leads

Våra modeller för betalning & provision

Vi använder oss av olika modeller för betalning som innebär att ni själva väljer er finansiella risk. Ni kan välja att använda oss enbart för att generera trafik till er webbplats och basera vår provision på t.ex. antalet nya besökare på webbplatsen. En annan modell är att ni betalar per lead, t.ex. när folk mailar er, laddar ner en pdf eller når en viss sida på webbplatsen. För att minska er risk och möjliggöra ännu större kontroll kan vi även erbjuda er andra alternativ. Bland annat en lösning i vilken ni  betalar per telefonsamtal in till era säljare eller provision baserat på bokade möten.

Sammanfattningsvis har ni alltså möjlighet att välja bland följande betalningsmodeller:

  1. Provision baserat på trafik till er webbsida eller kampanjsida. En så kallad CPC (cost per click)- modell alternativt går det t.ex. att definiera trafik som besökare eller nya besökare.
  2. Provision baserat på leads, en så kallad CPL (cost per lead)- modell. Här definierar ni tillsammans med oss era leads som t.ex. nerladdning av PDF,inkommande telefonsamtal, videovisning eller att man har nått specifika sidor på webbplatsen.
  3. Provision baserat på försäljning, en så kallad COS (cost of sales)- modell. I detta fall säljer vi åt er och ni betalar provision baserat på t.ex försäljningsvärde, ny kund eller bokat möte.

Generera B2B leads med hjälp av en landningssida eller kampanjsida

Generera B2B leads med hjälp av en landningssida eller kampanjsida

I vissa fall utvecklar vi landningssidor och kampanjsidor i syfte att generera leads. I större organisationer tar ofta utveckling av landningssidor mer tid än man vill. Genom att lämna över ansvaret till  er partner (Dataanalytics.se) har ni möjlighet att spara mycket tid för att få en fungerande landningssida eller kampanjsida med hög konverteringsgrad. Vi har stor erfarenhet av att utveckla tydliga landningssidor och vi kan även erbjuda er olika versioner vid intresse för att öka konverteringsgraden ännu mer. Vi ser även till att koppla på chattfunktioner och telefonslingor in till era säljare vid behov. Dessutom ser vi även till att allt spåras i Google Analytics för att fastställa avkastningen på era investeringar.

Leadsgenerering B2B exempel – Olika strategier för att generera leads

När vi hjälper er att rekrytera kunder och generera leads gör vi först en analys av ert företag, marknad och bransch. Detta gör vi i syfte att kartlägga vilka metoder och vilken strategi som passar er bäst. Om kännedomen om ert varumärke är stor, behöver vi kanske inte arbeta lika mycket med synlighet primärt. Exempelvis fokuserar vi i ett sådant fall mer på tydlig information och ett tydligt budskap när det gäller era produkter och/eller tjänster. Förutsättningarna för varje företag och marknad ser alltså annorlunda ut, och nedan listar vi några exempel på möjliga tillvägagångssätt för leadsgenerering B2B.

Generera B2B leads – Exempel

Förutsättningar

Förutsättningar: Ett företag med ett etablerat varumärke som säljer ett ekonomisystem behöver öka sin kundrekrytering. Att ringa upp nyckelpersoner på potentiella företag har visat sig vara mycket tidskrävande och ineffektivt. Man behöver effektivisera processen för att möta marknadens behov och den växande konkurrensen på marknaden.

Strategi

Strategi för leadsgenerering: I detta fall använder vi oss av LinkedIn- plattformen, men det finns även andra alternativ ska tilläggas. I nätverket finns det information om olika företags branscher och storlek när det gäller antalet anställda. Dessa uppgifter kan vi till exempel använda i en kundsegmentering för att hitta företag med stor potential. På så vis kan vi prioritera de viktigaste företagen utifrån potentiellt affärsvärde när vi bearbetar nyckelpersonerna som är anställda där. De som ansluter sig till LinkedIn anger vilken roll man har på företaget eller i organisationen. För att rikta urvalet ännu mer och i syfte att generera B2B leads kostnadseffektivt väljer vi ut chefer och anställda som jobbar på ekonomi/finans- avdelningen i vårt urval av företag.

Genom att skapa annonser och meddelanden med tydlig information och ett tydligt budskap skickar ni vidare era leads antingen till era säljare eller en landningssida med “call to action”. Exempel på budskap som passar i detta fall kan vara till exempel att “detta ekonomisystem sparar kostnader” och att det är “användarvänligt”. Leadsgenerering B2B är via LinkedIn möjligt att genomföra antingen via Inmail eller Displayannonser.