Marketing Mix Modeling

Vi hjälper er med MMM

Vill du bli kontaktad av en specialist eller veta mer om Marketing Mix Modeling?

Optimera er mediamix med Marketing Mix Modeling

Optimera er Mediabudget och öka avkastningen på era investeringar!

Marketing Mix Modeling är en unik metod som kommer att hjälpa er att optimera er Media- budget. Tekniken bygger på metoder som man använder inom ekonometri. Ett återkommande problem när man vill komma fram till vilken mediamix som är optimal, är att man lägger marknadsföringspengar både i digitala kanaler och i traditionella kanaler (t.ex. DM och TV). Till följd av detta kan det vara svårt att  utvärdera effekterna av investeringarna separat. Till exempel är det möjligt att med hjälp av Google Analytics spåra och genomföra digital analys. Dock så förklarar sällan spårningen i Google Analytics huruvida andra aktiviteter går bra eller dåligt. Med andra ord krävs det mer analys för att utvärdera detta. Därmed är Marketing Mix Modeling ett intressant alternativ. Syftet med modelleringen är att analysera resultat och avkastning av era investeringar i digitala kanaler och dessutom få med andra faktorers påverkan i analysen.

Våra analytiker hjälper er att förstå hur olika kanaler samverkar

Vi erbjuder er topp- konsultation i form av analytiker med mångårig erfarenhet av statistisk modellering och Ekonometri. Ett resultat av modelleringen är att ofta helt nya insikter dyker upp när det  gäller effekterna av era medieinvesteringar. Bland annat kan insikter gällande hur kanaler samverkar dyka upp. En effekt av detta är att du som är försäljnings- och/eller marknadsansvarig får en bättre förståelse för ditt ansvarsområde. Du kommer dessutom att få tillgång och möjlighet att förklara detta för din organisation med hjälp av våra professionella konsulter.

Vi hjälper er att mäta hur varumärkeskännedomen påverkar er försäljning

En vanlig fråga som många marknadsavdelningar söker svar på är hur varumärkeskännedom och investeringar i Brand Awareness påverkar försäljning, lojalitet och rekrytering av nya kunder. För att utvärdera och mäta värdet av era varumärkesinvesteringar använder vi oss av Marketing Mix Modelinging. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med ekonometriska metoder för att mäta avkastning på investeringar. Låt därför Dataanalytics.se göra jobbet åt er så uppnår ni förhoppningsvis framgång med en ny mediamix och nya insikter som kommer på köpet när man modellerar!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Vi är Experter på Marketing Mix Modeling

Använd MMM för att optimera er digitala marknadsföring

På Dataanalytics.se använder vi ekonometriska metoder och flervariabelanalys för att optimera era investeringar i digitala kanaler. Dessa metoder inom dataanalys fungerar väldigt bra som komplement till annan uppföljning och analys med hjälp av exempelvis Google Analytics.

Visserligen finns det stora möjligheter att fånga rätt  data i digitala kanaler om man jobbar med spårning av webbplatser och appar på rätt sätt, men ett återkommande problem är att man ofta använder sig av sista klicket innan en interaktion när man optimerar sina marknadsinvesteringar. Marketing Mix Modeling hjälper er att få en överblick och analys av hur kanaler samverkar.

Vi använder även Marketing Mix Modeling i projekt för konverteringsoptimering. Med vår breda och långa erfarenhet av att arbeta med ekonometriska metoder och försäljning kan vi erbjuda er analyser och insikter som är helt unika på den svenska marknaden. 

Vad är MMM?

Skillnaden mellan Marketing Mix Modeling och Media Mix Modeling

Vad är skillnaden mellan Marketing Mix Modeling och Media Mix Modeling? För att förstå och svara på denna fråga måste vi förstå hur vi behöver göra för att mäta avkastningen på en viss medieaktivitet som t.ex.  TV-reklam. Det vi måste göra är att med kontroll mäta och kvantifiera  påverkan av andra försäljningsaktiviteter utöver medieaktiviteten. Detta kallas för Marketing Mix Modeling. 

I en Marketing Mix Modeling kontrollerar vi för medieaktiviteter, andra kampanjer pris, ekonomiska förhållanden, konkurrentaktivitet och andra faktorer som kan påverka försäljningen. För att mäta påverkan av medieaktiviteten (Media Mix Modeling), måste vi mäta effekten av  dessa andra faktorer som pågår under samma period som vår medieaktivitet. Om vi inte gör detta så kommer vi att få fel svar på avkastningen på vår investering under medieaktiviteten.

Sett från detta perspektiv är Marketing Mix Modeling och Media Mix Modeling samma sak. 

Hur man använder MMM idag

Vilka branscher använder Marketing Mix Modeling idag?

Under de senaste 20 åren har många stora företag, börjat använda sig av MMM. Bland flera bolag som tillhör Fortune 500 använder man sig av MMM som en integrerad del av marknadsföringsplaneringen. Exempel på företag som använder sig av Marketing Mix Modeling är  P&G, AT&T, Kraft, Coca-Cola och Pepsi. I USA har detta möjliggjorts på grund av tillgången på specialföretag som nu tillhandahåller MMM-tjänster.

I Sverige har vissa företag börjat använda sig av MMM, men det finns fortfarande många som inte gör det. Hos Dataanalytics.se har ni möjlighet att få specialistkompetens och få hjälp med att modellera marknadsföringen. Detta kan mycket väl bli en stor konkurrensfördel för er organisation, eftersom många av era konkurrenter antagligen inte har börjat att arbeta med MMM ännu. Kontakta oss så hjälper vi er!

Modeller för marknadsföringsmix var initialt mer populära i konsumentvaruindustrin och spriddes snabbt till detaljhandel och läkemedelsindustrin. Detta på grund av tillgängligheten av data i dessa branscher Tillgänglighet av tidsseriedata är avgörande för en robust modellering av marknadsföringseffekter och genom systematisk hantering av kunddata (t.ex. via CRM-system) har MMM spridit sig till andra branscher som t.ex. telekommunikation, finansiella tjänster och bilindustrin.

Komponenterna i MMM

Estimering av basförsäljning och inkrementell försäljning

Marketing Mix Models delar upp försäljningen i 2 olika komponenter. Dels estimerar man basförsäljningen i modellen och dessutom görs en skattning för inkrementell försäljning.

  1. Basförsäljningen är den naturliga efterfrågan på produkten som drivs av ekonomiska faktorer som prissättning, långsiktiga trender, säsongsmässighet och även kvalitativa faktorer som varumärkesmedvetenhet och varumärkeslojalitet.
  2. Inkrementell försäljning är den del av försäljningen som drivs av marknadsförings- och PR-aktiviteter. Denna komponent kan delas upp ytterligare i försäljningseffekt av varje enskild marknadsföringskomponent som TV- reklam, radioreklam, tryckt reklam (tidskrifter, tidningar etc.), kuponger, direktreklam, internet, funktions- eller displaykampanjer och tillfälliga prissänkningar. Vissa av dessa aktiviteter ger avkastning på relativt sett kort sikt (kuponger, kampanjer), medan andra ger avkastning på längre sikt (TV, radio, tidning/tryck).

Marketing- Mix-analyser utförs vanligtvis med hjälp av linjära regressionsmodeller. Dataanalytics.se kan erbjuda er unika och mer avancerade modeller med högre träffsäkerhet och förklaringsgrad än traditionella modeller. Detta tror vi kan vara en konkurrensfördel för ert företag.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp