Business Intelligence

BI- lösningar & konsultation

Vill ni bli kontaktad av en specialist inom Business Intelligence?

Business Intelligence - Spar tid och öka era insikter med hjälp av automatiserad rapportering & visualisering

Hur arbetar man smart när det gäller rapportering?

Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt kunna följa upp sin försäljning och andra KPI:er utan för mycket manuellt arbete. När tekniken har nått så långt som idag är det slöseri med tid att låta människor spendera för mycket energi på att rapportera siffror som skulle kunna uppdateras automatiskt. Det finns numera många lösningar för dig som vill automatisera dina rapporter och återkommande analyser.

Vilka alternativ finns idag?

Det finns en mängd verktyg på marknaden så klart, och det kan vara svårt att välja bland dess. Vi utgår alltid från kundens behov, och försöker att vara en oberoende part när ni väljer system och plattformar. När det gäller rapporter vill ni naturligtvis få dessa i ett format som är lätt att förstå. Det ska inte enbart vara analytiker som ska kunna förstå materialet och insikterna, utan alla delar av er organisation anser vi. 

Exempel på en datavisualisering i videoformat

Fler exempel på  datavisualiseringar i videoformat finner du på vår  Data Analytics blog på engelska.

Beroende på vilken fas ni befinner er i, och hur långt ni har kommit när det gäller att arbeta datadrivet i er verksamhet finns det olika behov att lösa.

  1. Vill ni komma igång med BI? Om ni inte har kommit igång med er research ännu, kan en bra start vara att ta hjälp av ”en oberoende expert” istället för att låta er förföras av första bästa säljare. Vi fungerar som rådgivare i processen och arbetar tillsammans med projektägare- och deltagare i er organisation.
  2. Vill ni göra förbättringar eller en kontroll av nuvarande lösning? Vi kan hjälpa er med att göra en nulägesanalys och ta fram rekommendationer och plan för hur ni bör arbeta framgent.
  3. Vill ni ha automatiserade rapporter eller ha en lösning för datavisualisering? Kontakta oss redan idag så hjälper vi er med detta!

 

Vad är Business Intelligence?

Lär dig mer om Business Intelligence och hur ni ska göra för att arbeta mer datadrivet!

Business Intelligence (förkortas BI) är ett omfattande begrepp och innefattar bland annat insamling, behandling och lagring av data knutet till er verksamhet. Analys, rapportering (datavisualisering) samt budgetering och i viss mån prognostisering är andra områden som innefattas. Målet kan vara att utnyttja och dela data inom en organisation i syfte att göra verksamheten mer effektiv och organistationen mer intelligent.

BI- rollen kan man (förenklat) säga representeras av de verktyg och system som spelar en nyckelroll i den strategiska planering inom din organisation. BI- systemen gör det möjligt för en organisation att samla in, lagra, komma åt och analysera företagsdata i syfte att underlätta och stödja beslutsfattare och processer inom ditt företag.

Ett företag som kontinuerligt jobbar med att samla in försäljningsdata som man lagrar i en databas. Data behandlas och struktureras därefter i databasen. Knutet till databasen är en mängd system som hämtar data i vilka man kan göra analyser. För att göra det mycket enkelt för sig kan det handla om Excel till exempel. Även en del andra system som hämtar data och används för rapporter och datavisualisering är kopplade till databasen. Slutligen använder olika delar av verksamheten rapportera och analyserna för att fatta er intelligenta beslut baserat på företagsmålen som organisationen har.

Kort och gott krävs det att många faktorer fungerar om man ska använda sig av BI på ett effektivt sätt. Det finns många felande länkar, och vill ni ta steget att arbeta datadrivet kan det vara en bra idé att ta hjälp av våra konsulter för att få en överblick,  komma igång med BI eller kontrollera så att alla länkar i kedjan fungerar som de ska.

 

Det finns många olika företag som arbetar med att ta fram verktyg för Business Intelligence. Det finns egentligen inte EN och samma lösning som funkar för alla. För att arbeta med BI bör man göra rätt från början. I form av verktyg behövs det:

  1. Verktyg/system som samlar in data
  2. Databas och system som gör det möjligt att strukturera data
  3. Analysverktyg
  4. Rapporteringsverktyg

För att hitta en lösning som passar er organisation bra kan det vara en idé att använda sig av en oberoende expert/konsult. Kontakta oss gärna, så hjälper vi er att reda ut begreppen och hitta en väg framåt! 

 

Vi har listat några av de verktyg och system som finns på marknaden idag när det gäller rapportering och datavisualisering nedan. Det finns fördelar och nackdelar med samtliga enligt oss, och just därför kan det vara en idé att ta hjälp av en oberoende expert, för att välja just det som är bäst för ditt företag och din bransch eller din organisation. 

Med hjälp av följande verktyg kan ni hämta data från olika databaser och ta fram rapporter som i många fall uppdateras per automatik.

Kontakta oss idag om ni vill ha rådgivning när det gäller verktyg för rapportering och datavisualisering!

VÅRT UPPDRAG OCH VÅR VISION

I en värld som går emot digitalisering och automatisering blir förmågan att hantera stora mängder av information och data för att kunna få ut affärsvärde allt viktigare och viktigare. På Data Analytics har vi expertisen och erfarenheten att ta ditt företag till en helt ny nivå.

Dataanalytics.se - Tjänster & lösningar

För att ni ska lyckas i er verksamhet behöver ni kunna analysera digitala kanaler och plattformar. Konkurrensen är stor och den som lyckas använda data och analys på rätt sätt kommer att vara vinnaren på din marknad. Läs mer här

Våra tjänster inom digital marknadsföring och försäljning passar särskilt dig som arbetar med marknadsföring, försäljning och analys. Oavsett bransch eller företagsstorlek hjälper vi er. Läs mer här

I en snabbt föränderlig värld vet många företag om att framtidens beslut kommer att vara baserade på data och analys. Detta är ett måste för de företag som vill överleva och behålla sin position på marknaden. Läs mer här